Kūrybinė-Pažintinė-Turistinė Išvyka dviračiais po Panevėžio rajoną 2002 M.
Parašyta medinis 02.10.2008 05:36:23

Kūrybinė-Pažintinė-Turistinė Išvyka dviračiais po Panevėžio rajoną  2002 M.
Išplėstos naujienos
Panevėžio rajonas 2002

 

Kūrybinė-Pažintinė-Turistinė Išvyka, 2002 M.

Dviračiais po Panevėžio rajoną

 


Panevėžio rajonas

Išvykos maršrutas:

Panevėžio Juozo Miltinio vidurinė mokykla - Berčiūnai - Naujamiestis - Nevėžininkai - Panevėžio Juozo Miltinio vidurinė mokykla

0 km Juozo Miltinio vidurinė mokykla. Dvirėačių takeliais važiuojame iki Savitiškio tilto.
4 km Dviračių taku važiuojame link berčiūnų pušyno.
9 km Įvažiavus į pušyną už 300 m kairėje kelio pusėje Berčiūnų pilkapiai. Čia jų aptikta apie 40, kuriose radiniai datuojami III-IV a. Tai senas lietuviško tipo kapinynas. Visi kapai apdėti akmenų vainikais. Kasinėjant randama kaulų, anglių, pelenų. Dabartinių Berčiūnų vietoje būna stambesnės gyvenvietės.
Berčiūnų vietove sena ir žinoma jau kryžiuočių puolimo laikais. Kai 1398 m. Vytautas Užrašė kryžiuočiams lietuva iki Nevėžio, Berčiūnai buvo atsiradę prie pat sienos.
1938 - 1944 metais berčiūnuose buvo statoma bažnyčia. Lauko darbai buvo užbaigti, bet vidaus apdaila nepadaryta. 1956 m. bažnyčia išsprogdinta, griūvėsiai, griūvėsiai išvežti. Griaunant bažnyčią, dalis vitražų, sukurtų Pakruojo dailininko Stasio Ušinsko pateko į Kauno skulptūros ir vitražo galeriją, dalis į Krekenavos bažnyčią.
1994 m. liepos 11 d. berčiūnuose pašventintas Tautos kankinių bažnyčios kertinis akmuo. Į naują bažnyčią jau sugrįžo ir S. Ušinsko vitražai. Bažnyčia pašventinta 1997-06-14. Nuo naujos Berčiūnų bažnyčios pervažiavę per Sanžylę, sukame į kairę ir pasiekiame plentą Panevėžys - Šiauliai. Sukame į dešinę, o po to į kairę ir važiuojame link Naujamiesčio. Šalia Naujamiesčio galima aplankyti kareivines.
17 km Naujamiestis paminėtas dokumentuose 1583 m., kai jau buvo reformatų parapija, o dvarą valdė valavičiai. Pirmoji reformatų bažnyčia pastatyta 1689 metais, o katalikų dar tik po 100 metų. naujamiestyje evangelikų reformatų pamokslininku dirbo Jonas Božinovskis (Vyresnysis) (1610 - 1673).
Dabartinė Šv. Mato bažnyčia pastatyta 1898 - 1908 m. Bokšto aukštis 65 m. Naujamiesčio bažnyčia garsėja vienu didžiausių varpų visoje Lietuvoje. Jo svoris 3375 kilogramai. 1944 m. už bažnyčios bokšto užkliuvęs rusų lėktuvas sprogo, tačiau pastatas nenukentėjo, išbirėjo tik bažnyčios langai.
Iš senų laikų naujamiestis garsėjo Šv. Onos atlaidais. Iš kaimyninių parapijų suvažiuoja į atlaidus tūkstančiai žmonių.
Iš Naujamiesčio apylinkės (Naudvario) kilęs inžinierius, kelių tiesėjas ir tiltų statytojas Stanislovas kerbedis (1810 -1899). jis suprojektavo pirmą pakeliamą tiltą per Nevą Peterburge, tiesė Peterburgo - Varšuvos geležinkelį.
20 km Išvažiuojame į vieškelį Naujamiestis - Upytė, sukame į kairę ir važiuojame keliuku einančiu lygiagrečiai Nevėžiui. Šis lauko keliukas nuves iki Nevėžininkų
24 km Nevėžininkai, tai viena iš seniausiai minimų vietovių Upytės žemėje. Henrikas Latvis ir H. vatbergė "Livonijos kronikoje" Nevėžininkus mini du kartus, tai - 1386 ir 1372 metais. Dar yra išlikę Nevėžininkų dvaro parko ir pastatų likučių, keletas puošnių fragmentų.
Nevėžininkų koplyčia buvo pastatyta XIX a. iš skaldytų akmenų. 1944 m. pasitraukdama į vakarus paskutinė dvaro savininkė Vladislava Eidrigevičienė - Maciejauskienė perdavė koplyčioje buvusius paveikslus ir liturginius reikmenis Panevėžio Marijonų bažnyčiai. Koplyčia po karo ilgą laiką buvo cheminių medžiagų sandėliu. Jau baigiami nugyventi ir buvę gražūs mediniai dvaro rūmai. Pušynę būta III - IV a. pilkapių. Čia XIX a. pabaigoje kasinėjant rasta geležinių pentinų, siauraašmenių kirvių, apyrankių. Dabar šios vietos surasti neįmanoma, nes statant valymo įrenginius, vietovė nuniokota.
26 km Važiuojame link plento Panevėžys - Šiauliai. Privažiuojame Panevėžio miesto valymo įrenginius. Prie administracinio pastato matome vieną iš paskutiniųjų skultoriaus Bernardo Bučo darbų - skulptūrą "Nevėžis".
28 km Privažiavę plentą Panevėžys - Šiauliai, sukame į dešinę ir važiuojame dviračių taku link Panevėžio. Važiuodami pamatysime koplytstulpį. Tai tautodailininko Arvydo Petrulio kūrinys, skirtas tragiškai žuvusiam žygeiviui, medžio drožėjui, liaudies meistrui Romualdui Smailiui. Nuo šios koplytėlės iki miseto ribos liko tik kilometras.
36 km Juozo Miltinio vidurinė mokykla.

Išvykos tikslai:

 


Išvykos uždaviniai:

 Panevėžio rajonas

Panevėžio rajonas

Panevėžio rajonas

Panevėžio rajonas

Panevėžio rajonas Panevėžio rajonas

Panevėžio rajonas

Panevėžio rajonas

Panevėžio rajonas

Panevėžio rajonas

Panevėžio rajonas

Panevėžio rajonas